Zawiadomienie o zwołaniu VI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP

Łódź, dn. 20 lutego 2018 r.

Zawiadomienie o zwołaniu

VI ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP

w dniu 22 marca 2018 r.

           W związku z podjęciem uchwały – Uchwała –  Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego LOOIA, zawiadamia się Szanowne Koleżanki i Kolegów Delegatów, że VI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy  odbędzie się w dniu 22 marca br. (czwartek) o godzinie 16.45.  Na miejsce Zjazdu ustalono siedzibę Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP, mieszczącą się przy ul. Północnej 12 w Łodzi (sala klubowa).

Materiały zjazdowe zostaną dostarczone delegatom drogą elektroniczną w regulaminowym terminie.

Przypominamy

Pozwalamy sobie przypomnieć, iż Delegaci na Zjazd  mają przywilej, ale też obowiązek osobistego udziału w Zjeździe. Wiąże się to z niemożnością udzielenia innemu Delegatowi pełnomocnictwa do pobrania mandatu oraz do głosowania nad uchwałami Zjazdu.

Mając na względzie postanowienia Regulaminu organizacji zjazdów oraz planowanie związanych z nim wydatków, prosimy o potwierdzenie udziału do dn. 07 marca br.

Z KOLEŻEŃSKIM POZDROWIENIEM

PRZEWODNICZĄCY RADY LOOIA RP

Jacek Janiec, architekt IARP