Zawiadomienie o dodatkowym głosowaniu na Delegata LOOIA na Zjazd Krajowy IARP w ramach VI ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP w dniu 27 marca 2018 r.

Łódź, dn. 23 marca 2018 r.

 

 Zawiadomienie

o dodatkowym głosowaniu na Delegata LOOIA na Zjazd Krajowy IARP

w ramach VI ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP

w dniu 27 marca 2018 r.

          W związku z pomyłką popełnioną przez Komisję Skrutacyjną VI ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP, zawiadamia się Szanowne Koleżanki i Kolegów Delegatów, że w dniu 27 marca br. (wtorek) o godzinie 16.45 w pierwszym terminie oraz o godzinie 17.00 w drugim terminie odbędzie się dodatkowe głosowanie mające na celu wyłonienie szóstego Delegata LOOIA na Zjazd Krajowy IARP.

Głosowanie odbędzie się pomiędzy dwoma kandydatami Panią arch. Anną Nowak i  Panem arch. Wojciechem Buczyńskim, którzy, jak ujawniono po ponownym przeliczeniu, uzyskali równą liczbę głosów Zjazdu.

Na miejsce dodatkowego głosowania ustalono siedzibę Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP, mieszczącą się przy ul. Północnej 12 w Łodzi (sala klubowa).

Przypominamy

Pozwalamy sobie przypomnieć, iż Delegaci na Zjazd  mają przywilej, ale też obowiązek osobistego udziału w Zjeździe. Wiąże się to z niemożnością udzielenia innemu Delegatowi pełnomocnictwa do pobrania mandatu oraz do głosowania nad uchwałami Zjazdu.

Z KOLEŻEŃSKIM POZDOWIENIEM

PRZEWODNICZĄCY RADY LOOIA RP

Konrad Karmański, architekt IARP