Spotkanie warsztatowe 7 września 2018 r. od godz. 8:30 w Fabryce Sztuki przy ul. Tymienieckiego 3

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się 7 września 2018 r. od godz. 8:30 w Fabryce Sztuki przy ul. Tymienieckiego 3 w ramach konferencji podsumowującej I Fazę projektu międzynarodowego pn. „Urban – Regeneration – Mix” realizowanego w ramach programu operacyjnego Urbact III (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

W trakcie spotkania będziemy dzielić się dobrymi praktykami, wiedzą i doświadczeniem z zakresu rewitalizacji razem z partnerami z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Francji i Chorwacji.

W załączeniu ramowy program spotkania warsztatowego.

Program – bloki czasowe – 07.09.2018 (1)