Szkolenie ,,RODO – obowiązki związane z dostosowaniem pracowni architektonicznej do RODO” 06.09.2018 r. (czwartek) o godz. 16.30.

Szanowni Państwo,

Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza w dniu 06.09.2018 r. (czwartek) o godz. 16.30.
na szkolenie pt. ,,RODO – obowiązki związane z dostosowaniem pracowni architektonicznej do RODO”

Miejsce: Sala konferencyjna naszej Izby, ul. Północna 12.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wprowadza cały szereg nowych obowiązków, związanych głównie z realizacją praw osób, których dane dotyczą. Obowiązki te spoczywają na każdym administratorze danych osobowych. Pracownia architektoniczna, niezależnie od formy prawnej jest takim administratorem.  w realiach urzędowych – uczestników postępowań. Lekceważenie tych obowiązków  może skutkować karą administracyjną sięgającą 20 milionów euro. Możliwa jest również odpowiedzialność cywilna, związana z naruszeniem RODO.

RODO wprowadza również obowiązek prowadzenia wielu nowych dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do realizacji nowych obowiązków.

 Harmonogram szkolenia:

 1. Wprowadzenie:
 2. a) Rozporządzenie RODO;
 3. b) Obowiązywanie RODO;
 4. c) Brak vacatio legis.

2)     Istotne pojęcia w Rozporządzeniu RODO:

 1. a) Dane osobowe;
 2. b) Przetwarzanie danych osobowych;
 3. c) Podmiot przetwarzający;
 4. d) Zgoda

3)     Zasady przetwarzania danych osobowych w RODO:

 1. a) Kolejne zasady;
 2. b) Zasada rozliczalności

4)      Odpowiedzialność za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji lub jej brak:

 1. a) Podstawy odpowiedzialności;
 2. b) Rodzaje odpowiedzialności;
 3. c) Możliwości zabezpieczenia przed odpowiedzialnością.

5)     Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych:

 1. a) Źródła obowiązku;
 2. b) Konieczne elementy dokumentu;
 3. c) Podmiot nadający upoważnienie.

6)     Obowiązki informacyjne.

7)     Uprawnienia informacyjne.

8)     Prawo do bycia zapomnianym i zjawiska analogiczne

9)     Odpowiedzialność administracyjna

10)  Odpowiedzialność cywilna

Prowadzący: Dr Jakub Rzymowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również studia podyplomowe w dziedzinie informatyki na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. Na tej samej uczelni zdobył stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy dotyczącej ochrony osobowych danych medycznych w prawie polskim i w Dyrektywie 95/46/WE.

Jest pracownikiem Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, oraz Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Współpracuje z Eurokancelarią prof., Marii Królikowskiej-Olczak.

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów poświęconych ochronie danych osobowych, informatyzacji administracji i ochrony zdrowia, prawu archiwalnemu i zjawiskom kancelaryjnym.

Zajmuje się również teorią i filozofią prawa, jest twórcą Ogólnej Teorii Prawa – oryginalnej teorii obowiązywania i wykładni prawa.

UWAGA: Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez Platformę Szkoleniową pod podanym linkiem: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/648 dostępną dla wszystkich członków IARP.

O rejestrację proszone są osoby, które zadeklarowały udział w tym szkoleniu po wstępnym naborze ogłoszonym przez Biuro LOOIA.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Z wyrazami szacunku,

Biuro LOOIA