Nagroda Prezesa IARP dla autora najlepszego artykułu o architekturze

Już po raz piąty Prezes Izby Architektów RP wręczy „Nagrodę Prezesa IARP dla autorów za najlepszy opublikowany materiał w latach 2017-2018, związany z wykonywaniem zawodu architekta oraz dotyczący architektury”. Organizatorem konkursu jest Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Nagroda wręczona zostanie podczas Targów BUDMA w Poznaniu w dniu 13.02.2019 r. Wyniki konkursu oraz nagrodę laureatowi wręczy Małgorzata Pilinkiewicz, Prezes Izby
Architektów RP.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie publikacji związanej z tematyką architektury. Termin nadsyłania prac trwa od 30 listopada do 10 stycznia 2019 r.
 2. Do konkursu materiały należy nadesłać w formie plików, w przypadku publikacji prasowych oraz internetowych w formie skanów, a w przypadku materiałów radiowych lub filmowych na płytach CD lub w formacie mp3 na adres pocztowy bądź e-mail Izby Architektów RP, 00-193 Warszawa, ul.Stawki 2A, izba@izbaarchitektow.pl
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  Nazwisko i imię autora
  Tytuł artykułu, nagrania lub filmu
  Data publikacji lub emisji
  Nazwa gazety lub innego medium
  Skan artykułu, płyta, inny nośnik z nagraniem lub adres www

Pełny regulamin konkursu znajduje się w załączniku

Pismo przewodnie: wych_481_KRIA_2018 dot. OIA w sprawie nagrody (1)

Regulamin Nagrody: Regulamin nagroda dziennikarza