Zmiana terminu egzaminu w sesji letniej 2019 – nowy termin 7 czerwca godz. 10.00.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z przyczyn obiektywnie niezależnych od Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP ulega zmianie  termin egzaminu pisemnego  na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, nadawane przez Izbę Architektów RP.

Egzamin w sesji letniej zostaje wyznaczony na dzień 7 czerwca 2019 r. godz. 10.00.

Przypominany osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu, iż ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie  do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 7 marca 2019 r.

Poniżej publikujemy pismo Przewodniczącej Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

wych_131_KKK_2018_OKK_termin egzaminów