Szkolenie – „Akustyka w pracy architekta”, 17 stycznia 2019 r. o godzinie 16.30

Szanowni Państwo,

Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na bezpłatne szkolenie: ,,Akustyka w pracy architekta”
które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 r. o godzinie 16.30 na “ Przystanku Architektura “ 
przy ul. Północnej 12.

PROGRAM SZKOLENIA:

16:20 Rejestracja uczestników.

16:30 Norma PN-B-02151-4:2015-06 – wprowadzenie.

– Przesłanki wprowadzenia normy (wyniki najnowszych badań prowadzonych w środowiskach biurowych i szkolnych),

– Powiązania normy PN-B-02151-4:2015-06 z wymaganiami WT,

– Zakres normy (typy chronionych pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego).

17:00 Objaśnienie pojęć używanych w normie.

– Chłonność akustyczna pomieszczenia (A),

– Czas pogłosu pomieszczenia (T),

– Wskaźnik Transmisji Mowy (STI),

– Sposoby obliczania i szacowania w/w wielkości,

– Dostępne narzędzia.

17:45 Przerwa kawowa.

18:00 Obiekty szkolne i sportowe.

– Przegląd wymagań dotyczących poszczególnych typów pomieszczeń,

– Przykłady projektów zrealizowanych w oparciu o normę. 

18:30 Obiekty biurowe.

– Przegląd wymagań dotyczących poszczególnych pomieszczeń,

– Przykłady projektów zrealizowanych w oparciu o normę.

19:00 Podsumowanie i sesja pytań i odpowiedzi.

19:15 Zakończenie szkolenia.

 PRELEGENT:

Mikołaj Jarosz – architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Od 2000 r. w firmie Ecophon, od 2007 specjalizuje się w zagadnieniach akustyki wnętrz w obiektach oświatowych i sportowych. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i współautor pierwszej Polskiej Normy dotyczącej akustyki wnętrz obiektów użyteczności publicznej. Członek Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Autor kilkudziesięciu artykułów popularyzujących zagadnienia związane głównie z akustyką szkół i obiektów sportowych. Prowadzi wykłady dla studentów architektury, szkolenia dla architektów oraz seminaria dla dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez Platformę Szkoleniową, dostępną dla wszystkich członków IARP po zalogowaniu na stronie internetowej https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/703

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu.