Komunikat Skarbnika Krajowej Rady dotyczący opłat innych niż składka na rok 2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż na podstawie §1 ust.2 uchwały z dnia 17 października 2019r. nr. 037-V-2018 w sprawie ustalenia kwoty waloryzacji rocznej kwoty innych niż składki członkowskiej opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, obowiązujących w 2019 r. oraz w związku z Uchwałą X Programowo-Budżetowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8 IV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie ustalenia innych, niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, wysokości tych opłat i zasad ich podziału z dnia 16 czerwca 2007 r.

▪   430zł -za wpis na listę członków,

▪   1070zł -za ponowny wpis na listę członków Izby,

▪     430zł -za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia*.

W załączniku przesyłamy pełny komunikat Skarbnika Krajowej Rady  Pana Piotra Żabickiego dotyczący  innych opłat w IARP w 2019 r.

 

wych_480_KRIA_2018 OIA Komunikat skarbnika inne niż składka 2019_PZ