Kongres Pożarnictwa FIRE 2019 – 14 marca Gdańsk

 

Zaproszenie na drugi etap KONGRESU POŻARNICTWA FIRE 2019, podczas którego omówione zostaną najważniejsze problemy bezpieczeństwa pożarowego obiektów użytecznosci publicznej, a w szczególności niezgodność wymagań rozporządzenia z wymaganiami ustawowymi, zmiany sposobu użytkowania budynków czy odpowiedzialność karna dla projektantów i zarządców budynków.

Wydarzenie skierowane do profesjonalistów, którzy konsolidują się poprzez rynek i swoją profesję w obszarze bezpieczeństwa, w tym przypadku przez procesy budowlane od projektowania konstrukcji, przez bierne i aktywne zabezpieczenia, po bardziej zaawansowane rozwiązania infrastruktury technicznej budynków z uwagi na wymagania ochrony przeciwpożarowej. Zagadnienia te omawiane będą przez specjalistów, ekspertów posiadających szeroką wiedzę merytoryczną opierającą się na wieloletnim doświadczeniu w zakresie ochrony ppoż. Gwarantujemy program bogaty w dużą dawkę praktycznych rozwiązań, które powinny zainteresować projektantów, architektów, generalnych wykonawców, konstruktorów i innych uczestników procesów budowlanych.

Na uczestników czeka wysoki poziom merytoryczny dzięki udziałowi ekspertów i praktyków, komplet materiałów szkoleniowych, czas na rozmowy kuluarowe, udział w wykładach, pokazach i warsztatach oraz jak zawsze miła atmosfera oraz dobra kawa.

http://www.dndproject.com.pl/pl/aktualnosci/317-realizacja-nowych-wymagan-ochrony-przeciwpozarowej-kongres-pozarnictwa-fire-gdansk-2019