Zawiadomienie o zwołaniu XII Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP, 28 Marca 2019r.

Zawiadomienie o zwołaniu

XII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO

Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP

w dniu 28 marca 2019 r.

           W związku z podjęciem uchwały Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego LOOIA, zawiadamia się Szanowne Koleżanki i Kolegów Delegatów, że XII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy  odbędzie się w dniu 28 marca br. (czwartek) o godzinie 17.00.  Na miejsce Zjazdu ustalono siedzibę Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP, mieszczącą się przy ul. Północnej 12 w Łodzi (sala klubowa).

Materiały zjazdowe zostaną dostarczone delegatom drogą elektroniczną w regulaminowym terminie.

Przypominamy

Pozwalamy sobie przypomnieć, iż Delegaci na Zjazd  mają przywilej, ale też obowiązek osobistego udziału w Zjeździe. Wiąże się to z niemożnością udzielenia innemu Delegatowi pełnomocnictwa do pobrania mandatu oraz do głosowania nad uchwałami Zjazdu.

Mając na względzie postanowienia Regulaminu organizacji zjazdów oraz planowanie związanych z nim wydatków, prosimy o potwierdzenie udziału do dn. 13 marca br.

Z KOLEŻEŃSKIM POZDROWIENIEM

PRZEWODNICZĄCY RADY LOOIA RP

Konrad Karmański, architekt IARP