Zaproszenie na wręczenia wyróżnień w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2018-14.05.2019r. godz. 13

Serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia wyróżnień w XV edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2018 organizowanego przez Łódzki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Wręczenie wyróżnień odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. (wtorek) w gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Matejki 22/26) o godz. 13.00 
sali 115 (1 piętro).

W ramach tego spotkania zostaną również zaprezentowane prace studenckie nagrodzone w konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej wykonane na Uniwersytecie Łódzkimi Politechnice Łódzkiej w roku akad. 2017/2018. Laureatom konkursu zostaną wręczone Honorowe Nagrody i wyróżnienia (dyplomy) a ich Promotorom listy gratulacyjne.

Na zakończenie odbędzie się prezentacja realizacji „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019”. Prezentację poprowadzą przedstawiciele Zespołu Środowiska i Krajobrazu z Biura Planowania Przestrzennego Woj. Łódzkiego w Łodzi – p. Marta Pabich-Makoska i p. Piotr Rzeńca.

Ramowy program:   14 maja 2019 r., godz. 13.00

 

Miejsce:  Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26, sala 115 (I piętro)

  1. Powitanie gości i krótka informacja nt. konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną.
  2. Wręczenie wyróżnień w konkursie Łódzkiego Oddziału TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2018.
  3. Przedstawienie wyróżnionych realizacji (ok. 10 min. każda):

–          PARK GMINNY W LUBOCHNI

–          ZALEW ZADĘBIE – SKIERNIEWICE

  1. Wręczenie nagród i wyróżnień za najlepsze studenckie prace dyplomowe z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki i gospodarki przestrzennej wykonane na Uniwersytecie Łódzkim i Politechnice Łódzkiej w roku akad. 2017/2018.
  2. Prezentacja nagrodzonych prac magisterskich (ok. 10 min. każda).
–          mgr inż. arch. Agata Piechowiak „Projekt rewaloryzacji zabytkowego zespołu Beginaża Sint-Elisabeth w Gandawie”;
–          mgr Anna Sikorska „Wykorzystanie potencjału nieruchomości zabytkowych w kreowaniu rozwoju gospodarczego miasta”.

Prezentacja realizacji „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019”.