Wykaz aktów prawnych do egzaminu – sesja letnia 2019 r.

 Poniżej zamieszczamy do pobrania wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości w sesji letniej 2019. Przypominamy, iż termin sesji letniej ustalony został na dzień 7 czerwca 2019 r.

wykaz_aktow_prawnych