Uchwała Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Szanowni Państwo,

Publikujemy wraz z załącznikami  Uchwałę nr O – 51 – V – 2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, stanowiącego załącznik do uchwały nr O-38-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 października 2014 r., ze zm.

– Regulamin (tekst jednolity) 

 • Schemat postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 
 • Rejestr osób którym nadano uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 
 • Informacja dotycząca składania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej 
 • Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej 
 • Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów / na budowie*) 
 • Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej 
 • Protokół z kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej 
 • Postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia braków we wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz nadanie uprawnień budowlanych 
 • Wniosek o udostępnienie projektów budowlanych lub potwierdzenie zakresu robót budowlanych przez organy adm. publ., autorów lub inwestorów 
 • Decyzja o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzania egzaminu 
 • Zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu na uprawnienia budowlane oraz o terminie egzaminu 
 • Protokół z egzaminu na uprawnienia budowlane 
 • Zawiadomienie o możliwości i terminie ponownego przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane 
 • Wzór wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej 
 • Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej 
 • Decyzja o odmowie nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej 
 • Wyjaśnienia do Załącznika nr 15 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej „Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej” 

Załączniki:

Uchwała nr O-51-V-2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. ws. zmiany Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Regulamin_postepowania_kwalifikacyjnego_w_sprawach_nadawania_uprawnien_budowlanych_w_specjalnosci_ar_TJ_2019

wyjasnienia_do_zalacznika_nr_15_tekst_jednolity-25.06.2015

209_zal1

209_zal3

209_zal4

209_zal5

209_zal5a

209_zal8

209_zal14