Zarządzenie nr 2/2020 Prezes KRIA ws. wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus)

Z uwagi na rosnące ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus), w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo członków IARP będących delegatami na posiedzenia zjazdów okręgowych izb architektów oraz pracowników biur, w ślad za decyzjami o odwołaniu posiedzeń sprawozdawczych zjazdów okręgowych izb, zwołanych w okresie od 13 – 28 marca 2020 r., w załączeniu przekazuję Zarządzenie nr 2/2020 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem w Izbie Architektów RP.

http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/zarzadzenie2-2020.pdf