Pismo IARP do Minister Rozwoju w sprawie terminów umów zawartych w PZP

Poniżej udostępniamy pismo Prezes IARP Małgorzaty Pilinkiewicz do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz, dotyczące rozważenia wprowadzenia rozwiązania przewidującego możliwość wstrzymania biegu terminów wynikających z umów zawartych w trybie PZP, począwszy od dnia wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego.