Pismo Prezes IARP w sprawie terminów administracyjnych

Udostępniamy Pismo Prezes IARP Małgorzaty Pilinkiewicz do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz w sprawie terminów administracyjnych związanych z postępowaniami toczącymi się przed organami.