Zmiana wysokości opłat dot. postępowania kwalifikacyjnego od 18.03.2020r.

Informujemy o zmianie wysokości opłat dla osób, które złożą wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej po dniu 18.03.2020r.


Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej od 18 marca 2020 r. wynoszą:

dla zakresu uprawnień: projektowanie bez ograniczeń, projektowanie w ograniczonym zakresie, kierowanie robotami bez ograniczeń oraz kierowanie robotami w ograniczonym zakresie:
– z tytułu kwalifikowania = 1100 zł
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1100 zł
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 600 zł

dla zakresu uprawnień: łączonych bez ograniczeń oraz łączonych w ograniczonym zakresie
– z tytułu kwalifikowania = 1600 zł
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1600 zł
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 900 zł