Tryb głosowania elektronicznego w zakresie minimum – do dnia 28 marca 2020 r.

Szanowni Delegaci,

w związku z zupełnie wyjątkową sytuacją, której wszyscy mamy świadomość, zaplanowany na dzień 19 marca br. zjazd okręgowy delegatów został odwołany.

Przy wsparciu organizacyjnym obsługi informatycznej KRIA odbędzie się głosowanie elektroniczne za pomocą znanego nam programu członkowskiego.

Wszyscy delegaci okręgowi otrzymają maila z informacją o rozpoczęciu głosowania wraz z instrukcją tego procesu.

Głosowanie w zakresie minimalnym oznacza głosowanie nad uchwałami finansowymi, dającymi podstawę do funkcjonowania i wydatkowania środków w naszym okręgu. Konsekwentnie, zachęcamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem Skarbnika LOOIA arch. Michała Kruszyniaka, który załączono do niniejszej wiadomości.

Pozostałe uchwały zostaną podjęte na posiedzeniu okręgowego zjazdu sprawozdawczego po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.

Z wyrazami szacunku,

Rada

Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP