Zjazd okręgowy delegatów LOOIA – głosowanie elektroniczne

W związku z zagrożeniem epidemicznym Krajowa Rada Izby Architektów RP podjęła uchwałę rekomendującą zmianę formy przeprowadzenia tegorocznych Sprawozdawczych Zjazdów Okręgowych z posiedzeń na zjazdy z wykorzystaniem elektronicznego systemu członkowskiego.

W tym celu został przygotowany w systemie członkowskim moduł do głosowań nad uchwałami w tym sprawozdaniami organów Okręgowych Izb Architektów. KRIA umieściła w systemie członkowskim uchwały i materiały przesłanie przez OIA.

Prosimy delegatów na Zjazd Okręgowy o przystąpienie do głosowania.

Głosowanie rozpoczęło się w dniu 21 marca i trwać będzie do 28 marca do godziny 20:00. Po tym czasie nie będzie już możliwości oddawania głosów.

Instrukcja głosowania: https://extranet.iarp.pl/uploads/2020/soz/instrukcja_glosowania_elektronicznego_w_ramach_systemu_czlonkowskiego.pdf?fbclid=IwAR0BDLVahzH3JgJTFjfoTeF16y9JvZchkSdTRkZMgeYkbViAd9O6_HCuHYc