Szkolenie on-line „Zmiany w przepisach prawa budowlanego”- 01.10.2020 godz. 16.00

SZKOLENIE ON-LINE :

„ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA BUDOWLANEGO”

Zaproszenie do obejrzenia szkolenia on-line „Zmiany w przepisach prawa budowlanego” z cyklu „program obowiązkowy”.

Tematem szkolenia jest nowelizacja ustawy Prawo budowlane ustawą z dnia 13 lutego 2020 r., która weszła w życie dnia 19.09.2020 roku.

Zagadnienia objęte zakresem szkolenia to między innymi zmiany w sposobie określania obszaru oddziaływania obiektu; zmiany dotyczące odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych; zmiany w przepisach dotyczących trybu zgłoszeniowego; rewolucyjne zmiany w zakresie formy projektu budowlanego; zmiany przepisów dotyczących tzw. istotnych odstępstw od projektu.

Szkolenie prowadził mgr inż. arch. Adam Wolny – będący wieloletnim Kierownikiem Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Szkolenie dostępne będzie od 1 października br. w bibliotece szkoleń znajdującej się na portalu http://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/ dla wszystkich członków Izby Architektów RP.

Link do rejestracji na szkolenie:

➡ https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/896

Po zarejestrowaniu i obejrzeniu szkolenia istnieje możliwość wygenerowania certyfikatu uczestnictwa.