Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane – sesja zimowa 2020.

Poniżej zamieszczamy do pobrania wykaz aktów prawnych ( stan prawny na dzień 30 września 2020 r. ), obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości w sesji zimowej 2020. Przypominamy, iż termin sesji letniej ustalony został na dzień 4 grudnia 2020.