Dodatkowy termin sesji egzaminacyjnej-19 lutego 2021

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP uprzejmie informuje, że w dniu 5 października 2020 r. podjęta została uchwała w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2021r. dla osób, które uzyskały wynik negatywny części pisemnej lub części ustnej egzaminu podczas sesji przeprowadzonej we wrześniu 2020 r. Wyznaczenie dodatkowej sesji związane jest z licznymi wnioskami napływającymi z okręgowych komisji kwalifikacyjnych, o zapewnienie możliwości przystąpienia do egzaminu osobom, które nie zdały go we wrześniu 2020r. (wcześniej niż w sesji letniej 2021 r.). Termin egzaminu dodatkowego wyznaczony został na dzień 19 lutego 2021 r. i przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które uzyskały negatywny wynik części pisemnej lub ustnej egzaminu, który odbył się we wrześniu 2020 r. Wnioski o przystąpienie do egzaminu składać można najpóźniej do dnia 19 listopada 2020 r.

Wyznaczenie dodatkowego terminu  przez KKK związane jest z Art.12.4h Ustawy Prawo Budowlane,

”Osoba, która uzyskała negatywny wynik egzaminu, może ponownie do niego przystąpić,  nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy.”

Poniżej publikujemy pismo Pani Małgorzaty Włodarczyk, Przewodnicząćej Krajowej Komisji Egzaminacyjnej