Szkolenie online – „Nowe” Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Krajowa Rada Izby Architektów RP wraz z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na internetowe szkolenie, które prezentuje krok po kroku, przepisy nowego rozporządzenia ws. projektu budowlanego. W prezentacji omówione zostaną szczegółowo wszystkie regulacje a także przedstawione wyjaśnienia, komentarze, przykłady kart i stron tytułowych oraz metryk na rysunkach.

Szkolenie poprowadzi architekt IARP Grzegorz Jachym, Członek Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów, Koordynator Komisji prawa inwestycyjnego przy KRIA, Przewodniczący Podkomisji Prawa budowlanego KRIA.”

TERMIN: 28 października 2020 r., godzina 17:00

TYTUŁ: „Nowe” Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

FORMA SZKOLENIA:
Szkolenie Internetowe online na portalu www.WarsztatArchitekta.pl dostępne po zalogowaniu.
Nagranie ze szkolenia będzie dostępne bez ograniczeń czasowych.

https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/

W celu otrzymania CERTYFIKATU SZKOLENIOWEGO należy przed szkoleniem zarejestrować swój udział na Platformie szkoleniowej IA RP