Z żałobnej karty – zmarł architekt IARP Jan Sobczyński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 7 października 2020r. zmarł 

mgr inż. arch. Jan Sobczyński

 członek Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP

Był aktywny zawodowo do końca swojego życia

Bliskim i Przyjaciołom składamy najserdeczniejsze kondolencje

Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów