UM Sieradza poszukuje architekta-konsultanta do tematu – szyldy reklamowe w wizerunku elewacji budynków starego miasta. Rys historyczny

Prośba, która trafiła do Izby ze strony przedstawiciela Urzędu Miasta Sieradza, nie jest typowa. Jednak, być może ktoś z pasją studiował to zagadnienie.

Jeśli tak, prosimy o telefon do Biura LOOIA na numer 725-488-715 w godzinach 10.00-17.00.