Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane – sesja zimowa 2021.

Informujemy, iż na najbliższej sesji egzaminacyjnej zaplanowanej na 19 lutego 2021 r. będzie obowiązywał wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej aktualnych na dzień 30 września 2020 r.

http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/3310_2020-10-06_10-23-12_5f7c297077200-wykaz_aktow_prawnych_stan_na_30_wrzesnia_2020_r.pdf