Nagranie szkolenia- Nowe rozporządzenie ws. projektu budowlanego

Udostępniamy link do nagrania szkolenia „Nowe rozporządzenie ws. projektu budowlanego”.

Krajowa Rada Izby Architektów RP wraz z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP przygotowała internetowe szkolenie, które prezentuje krok po kroku przepisy nowego rozporządzenia ws. projektu budowlanego.
W prezentacji omówiono szczegółowo wszystkie regulacje a także przedstawiono wyjaśnienia, komentarze, przykłady kart i stron tytułowych oraz metryk na rysunkach.

https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/30-szkolenia-nagrania/336-nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-i-formy-projektu-budowlanego