Nagranie szkolenia – Prawo budowlane po nowelizacji, najistotniejsze zmiany dla architekta

Udostępniamy link do nagrania szkolenia „Prawo budowlane po nowelizacji – najistotniejsze zmiany dla architekta”.

Szkolenie dotyczy najistotniejszych zmian prawa wpływających na pracę architekta (i nie tylko) po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane. W śród omawianych zagadnień znajdą się m.in. przepisy dot. odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, procedur dla obiektów niewymagających pozwolenia na budowę, nowego podziału projektu budowlanego, weryfikacji projektu przez organy, istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów, rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych oraz przepisów przejściowych do ustawy.