Najbliższe posiedzenie Rady LOOIA – poniedziałek 1 marca br. godz. 16.30

W związku z koniecznością pilnego uchwalenia uchwały w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów LOOIA w formule głosowania elektronicznego oraz ustaleniem składu komisji zjazdowych (wzorem minionego roku) w najbliższy poniedziałek o godzinie 16.30 odbędzie się posiedzenie Rady.