Szkolenie online. Odpowiedzialność architekta – postępowanie dyscyplinarne i zawodowe. Co nam grozi? Jak się bronić? 12.04.2021 r. godz. 17.00

Szkolenie przedstawi najistotniejsze kwestie dotyczące przyczyn wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zawodowego przeciw architektowi, przebieg takiego postępowania, uprawnienia obwinionego oraz grożące konsekwencje.

2021-12-04

17:00 – 17:45

1) Podział rodzajów odpowiedzialności architekta – cywilna, karna, dyscyplinarna, zawodowa – czym się różnią, jakie są konsekwencje?

17:45 – 18:05

2) Podstawy odpowiedzialności – za co architekt może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, a za co do odpowiedzialności zawodowej? Przykłady spraw i przewinień

18:05 – 18:15

3) Przerwa

18:15 – 18:45

4) Architekt w postępowaniu dyscyplinarnym i zawodowym przed Rzecznikiem – kroki postępowania, dowody, wyjaśnienia, sposób zakończenia postępowania przed Rzecznikiem

18:45 – 19:15

5) Architekt przed Sądem Dyscyplinarnym – rozprawy, dowody, uprawnienia architekta, formy obrony, rozstrzygnięcia

19:15 – 19:30

6) Odpowiedzi na najważniejsze pytania zadawane pisemnie w czasie szkolenia

Prowadzący

adwokat: adwokat Dominika Szumała

Miejsce

Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
Gdańsk

Forma

Internetowe

Cel

Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat zakresu odpowiedzialności, swoich uprawnień w postępowaniu dyscyplinarnym oraz zawodowym, metod obrony oraz przewidzianych prawem konsekwencji.