Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane – sesja zimowa 2021.

Informujemy, iż na najbliższej sesji egzaminacyjnej zaplanowanej w dniu 3 grudnia 2021 r. będzie obowiązywał skorygowany wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej aktualnych na dzień 4 października 2021 r.