Szkolenie, „Polski Ład – omówienie planowanych zmian w przepisach”, termin: 2021-10-25 godz. 15:00

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP
zaprasza na szkolenie
internetowe w formie webinarium LIVE:
Rozpoczęcie:
2021-10-25 o godzinie 15:00

„Polski Ład – omówienie planowanych zmian w przepisach”.

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
1. Omówienie planowanych zmian w przepisach:
• Podatek dochodowy od osób fizycznych (przedsiębiorcy i
pracownicy/zleceniodawcy)
• Podatek dochodowy od osób prawnych
• VAT / Kodeks karny skarbowy / Ordynacja podatkowa / inne ustawy
2. Symulacja wpływu zmian w opodatkowaniu na wysokość obciążeń
podatkowych (dla pracowników, przedsiębiorców, spółek)
3. Część praktyczna – odniesienie się do szczegółowych zagadnień i pytań
przestawionych przez uczestników webinarium.

Szczegóły pod adresem:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1026