Szkolenie online – Projekt budowlany w nowej formie oraz cyfryzacja postępowań administracyjnych

Informujemy, że Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP organizuje szkolenie w formie online,

pt.:„Projekt budowlany w nowej formie oraz cyfryzacja postępowań administracyjnych„

Szkolenie odbędzie się w formie wideokonferencji – wykładu z możliwością zadawania pytań – w dniu 8 grudnia 2021 roku (środa), w godzinach od 16.00 do 19.30.

W dniu szkolenia do uczestników zostanie wysłany link do szkolenia.

Zgłaszając chęć udziału w szkoleniu, wyrażają Państwo zgodę na udostępnienie kontaktu (adresu mailowego) osobie przygotowującej szkolenie, w związku z organizacją szkolenia i koniecznością weryfikacji uczestnictwa w szkoleniu przez Wielkopolską OIA RP (w celu wygenerowania certyfikatów).

Liczba miejsc ograniczona.

Udział w szkoleniu może wziąć maksymalnie 200 architektów. (można wpisać się na listę rezerwową).

Prowadzący:Pan Bogdan Dąbrowski – radca prawny, specjalista do spraw prawa budowlanego, Od 20 lat specjalizuje się w procedurach administracyjnych związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym, wynikających z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa ochrony środowiska oraz wielu innych ustaw. Jako prawnik wewnętrzny Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania uczestniczy w procesach wydawania decyzji urbanistycznych oraz decyzji związanych z pozwoleniami na budowę.

Więcej informacji: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1048

Dla członków Izby Architektów RP szkolenie jest bezpłatne