Zebrania obwodowe – praktyczne wskazówki do głosowania

Szanowne koleżanki, szanowni koledzy,

Zapraszamy na Zjazdy Obwodowe, na których zostaną zaprezentowani kandydaci i po których możliwe będzie głosowanie na kandydatów na delegatów na Zjazd Okręgowy.

Zjazdy Obwodowe odbędą się w dniu 12.01.2022r. w formie hybrydowej.

Rozpoczniemy zebrania od godziny 15, a plan ich przeprowadzenia dla poszczególnych obwodów będzie następujący:

Zebranie obwodowe Obwodu nr I LOOIA rozpocznie się o godzinie 15:00 i zakończy o godzinie 16:00, głosowanie nad kandydatami z obwodu nr I rozpocznie się o godzinie 16:00 i trwać będzie do godziny 24:00

Zebranie obwodowe Obwodu nr II LOOIA rozpocznie się o godzinie 16:00 i zakończy o godzinie 17:00, głosowanie nad kandydatami z obwodu nr II rozpocznie się o godzinie 17:00 i trwać będzie do godziny 24:00

Zebranie obwodowe Obwodu nr III LOOIA rozpocznie się o godzinie 17:00 i zakończy o godzinie 18:00, głosowanie nad kandydatami z obwodu nr III rozpocznie się o godzinie 18:00 i trwać będzie do godziny 24:00

Zebranie obwodowe Obwodu nr IV LOOIA rozpocznie się o godzinie 18:00 i zakończy o godzinie 19:00, głosowanie nad kandydatami z obwodu nr IV rozpocznie się o godzinie 19:00 i trwać będzie do godziny 24:00

Każdy obwód ma przeznaczony godzinę na spotkanie, która zostanie zagospodarowana w następujący sposób :

10min – prezentacja systemu głosowania online poprzez system członkowski, po zalogowaniu na stronie iarp.pl

5min – odczytanie kandydatów drogą mailową

30min – prezentacje kandydatów

15min – pytania do kandydatów

Na koniec spotkania obwodowego zostaną zamknięte listy kandydatów i rozpocznie się głosowanie w systemie członkowskim.

Spotkania obwodowe odbywać się będą na platformie Zoom.

W dniu 11.02.2022r. o godz. 12:00-13:00 zapraszamy na próbne połączenie w pokoju zoom, gdzie wszystkie osoby robiące to po raz pierwszy, będą przetestować sposób połączenia. Ten sam link do pokoju będzie obowiązywał do łączenia się na zebrania obwodowe, tak aby ułatwić połączenie osób robiących to po raz pierwszy.

Link do pokoju:

https://us06web.zoom.us/j/5530542553?pwd=eFN1R2dzWEFLWEFFaU9KS2lBQ2FlZz09

Aby skorzystać z linku trzeba mieć zainstalowany na komputerze komunikator zoom:

https://zoom.us/download

Każdy głosujący ma możliwość oddania 2 głosów w obrębie kandydatów z jego obwodu. Jeżeli członek odda jeden głos i wciśnie przycisk GŁOSUJ, nie będzie miał możliwości powrotu i wykorzystania pozostałego głosu w drugim podejściu. Należy raz dokonać decyzji, czy wykorzystuje się jeden czy dwa głosy. System również nie pozwoli na oddanie więcej niż dwóch głosów. Zakomunikuje to błędem w oddawaniu głosu.

Nad przebiegiem spotkań i głosowania czuwają odpowiednio powołane komisje.

Wyniki głosowania będą dostępne po godzinie 24:00 w systemie członkowskim. Każdy członek, po zalogowaniu do systemu będzie widział wyniki głosowania jego obwodu. Informacja dla wszystkich, o wynikach wyborów we wszystkich obwodach, wraz ze sprawozdaniem komisji, zostanie umieszczone na stronie internetowej LOOIA.

Na miejscu, w siedzibie, będzie można uczestniczyć w zebraniu własnego okręgu online.

Gdyby ktoś chciał brać udział w głosowaniu na miejscu, w siedzibie LOOIA, jest też taka możliwość. Takie osoby zapraszamy z własnym laptopem i hasłami do logowania do systemu członkowskiego. Na miejscu będą również przygotowane dwa stanowiska komputerowe do głosowania, z których będzie można zagłosować, ale trzeba mieć ze sobą hasło do logowania.

Osobą odpowiedzialną za organizację Zjazdu, w tym koordynację przebiegu głosowania i kontakt z Krajową Radą Izby Architektów RP jest architekt Magdalena Busiak, przy współudziale członków Rady.