Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w 2022 r.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351):

1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

2. do projektowania bez ograniczeń;

3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

5. do projektowania w ograniczonym zakresie;

6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

został wyznaczony:

w sesji letniej na dzień 10 czerwca 2022 r. o godz. 10:00
w sesji zimowej na dzień 2 grudnia 2022 r. o godz. 10:00

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, uprzejmie prosi o zwracanie uwagi osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu na to, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień
budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 10 marca 2022 r., w sesji zimowej przypada na dzień 2 września 2022r.