Podsumowanie Zebrań Obwodowych – wyniki głosowania.

W dniu 12 stycznia 2022 r. odbyły się Zebrania Obwodowe, podczas których dokonano wyborów Delegatów na Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP w VI kadencji 2022-2026.

W poszczególnych obwodach wybrano:

  • Obwód I 22 delegatów,
  • Obwód II 19 delegatów,
  • Obwód III 18 delegatów,
  • Obwód IV 20 delegatów.

Delegatami na Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP wybrane zostały następujące osoby:

Obwód I

1. Busiak Magdalena

2. Buczyński Wojciech

3. Fornal Jadwiga

4. Czajka Małgorzata

5. Cieplucha Marek

6. Arska Larysa

7. Dybowska Agnieszka

8. Drozdowska Marta

9. Grzelakowski Tomasz

10. Filipowicz Paweł

11. Ferdzyn Bożena

12. Ferdzyn Jacek

13. Domińczak Michał

14. Biliński Piotr

15. Chmiel Dariusz

16. Borowski Michał

17. Bartkowiak Jacek

18. Chrabąszcz Izabela

19. Bożyk Tomasz

20. Domagało-Wnuk Małgorzata

21. Budner-Szuman Joanna

22. Głosek Jarosław

Obwód II

1. Karmański Konrad

2. Jander Wojciech

3. Kubacka Jolanta

4. Jaszczak Piotr

5. Lamorski Rafał

6. Kokoszkiewicz Marcin

7. Janiak Marek

8. Kubacki Ryszard

9. Łosiak Rafał

10. Krotowski Tomasz

11. Koziej Michał

12. Karpiński Michał

13. Kruszyniak Michał

14. Kneblewski Maciej

15. Koczur Marian

16. Janowski Piotr

17. Krzysztofik Sylwia

18. Krzysztofik Jakub

19. Kuydowicz- Krysiak Joanna

Obwód III

1. Musiał Maciej

2. Pijanowski Paweł

3. Majerkowska Monika

4. Pabich Marek

5. Pukowski Marek

6. Piech Andrzej

7. Piasecki Piotr

8. Mikielewicz Renata

9. Markowska Izabela

10. Podsadna Agnieszka

11. Nowacka Barbara

12. Redzyńska Joanna

13. Podsadny Piotr

14. Pardała Wojciech

15. Miszkiewicz Małgorzata

16. Pingot-Wrzeszcz Marta

17. Mrzewa Robert

18. Mrzewa Katarzyna

Obwód IV

W wyniku głosowania Obwodu IV – 3 kandydatów otrzymało tą samą ilość punktów przy dwóch możliwych miejscach. Ostateczny wybór delegatów nastawi podczas dodatkowego głosowania.

1. Wieszczek Roman

2. Szczepaniak Anna

3. Zuterek Piotr

4. Wilczek Zbigniew

5. Zysiak Lidia

6. Szałkowska Anna

7. Zagdan Wiesław

8. Wnuk Jacek

9. Ziemba Barbara

10. Wąs Tomasz

11. Sobański Robert

12. Szal Agnieszka

13. Walter Wojciech

14. Wojnarowska Monika

15. Suskiewicz Piotr

16. Szymański Przemysław

17. Snelewski Bartosz

18. Woźniak Anna

19. Szczerbowski Zbigniew

20. Sęk Małgorzata

Nowi delegaci będą uprawnieni do wyboru członków organów Samorządu Zawodowego VI kadencji 2022-2026. Wybory zostaną przeprowadzone podczas marcowego Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego. O trybie i terminie poinformujemy w najbliższym czasie.

Dziękujemy obecnym za udział w głosowaniu. Wybranym Delegatom serdecznie gratulujemy.

Protokoły z przebiegu głosowania umieszczone zostały w zakładce Zjazd 2021