Zaproszenie na cykl trzech szkoleń dla członków IARP uprawniających do 10% zniżki na OC Architekta

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP, zaprasza na cykl trzech szkoleń dla członków IARP w ramach działań statutowych Izby, dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawniających do dodatkowej zniżki w wysokości 10% przy wznawianiu ubezpieczeń OC zawodowych Architekta (obowiązkowych ) na okres 2022 – 2023. Celem szkoleń jest zwiększenie świadomości praw i obowiązków architektów w kontekście odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, a także bezpieczeństwa finansowego w związku z wykonywanym zawodem i prowadzoną działalnością, zgodnie ze statutem IARP dotyczącym podnoszenia kwalifikacji zawodowych Architektów RP.

Panel I. Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń: 1. Zagadnienia prawne dotyczące odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architekta. 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej architekta na przykładach szkód i roszczeń. Link do rejestracji: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1080 Termin: 22 lutego 2022 godzina rozpoczęcia 17:00

Panel II. Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe architektów, a dobrowolne ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej lub projektowej. Różnice zakresu ubezpieczenia w odpowiedzialności zawodowej architekta, a odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy. 2. Szkody i roszczenia z odpowiedzialności cywilnej architekta, a przedsiębiorcy. Link do rejestracji: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1081 Termin: 08 marca 2022 godzina rozpoczęcia 17:00

Panel III. Relacje biznesowe architektów z inwestorami. Wymogi zabezpieczeń realizacji kontraktów, w tym ubezpieczenia oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Procedura zgłaszania roszczeń i likwidacja szkód: 1. Umowy cywilno-prawne zawierane z inwestorami i wynikające z nich wzajemne prawa i obowiązki – zagadnienia ogólne. 2. Wymagania inwestorów w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o prace projektowe i inne zobowiązania. 3. Gwarancje ubezpieczeniowe. 4. Procedura zgłaszania roszczeń. Link do rejestracji: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1082 Termin: 17 marca 2022 godzina rozpoczęcia 17:00