Zawiadomienie o zwołaniu VII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP – 24 marca 2022 r.

Zawiadomienie o zwołaniu

VII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP

dnia 24 marca 2022 r.

W związku z podjęciem uchwały przez Radę Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP
w sprawie zwołania VII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów LOOIA,
zawiadamia się Szanowne Koleżanki Delegatki i Szanownych Kolegów Delegatów,
że VII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy odbędzie się dnia 24 marca br. (czwartek)
o godzinie 17.00. Z uwagi na panującą pandemię na miejsce odbywania Zjazdu ustalono
Akademię Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121,
91-726 Łódź – Budynek Centrum Promocji Mody (CPM), Galeria Hol, parter.

Materiały zjazdowe zostaną dostarczone Delegatom drogą elektroniczną w regulaminowym
terminie.

Przypominamy
Pozwalamy sobie przypomnieć, iż Delegaci na Zjazd mają przywilej, ale też obowiązek osobistego
udziału w Zjeździe. Wiąże się to z niemożnością udzielenia innemu Delegatowi pełnomocnictwa
do pobrania mandatu oraz do głosowania nad uchwałami Zjazdu.

Mając na względzie postanowienia Regulaminu organizacji zjazdów oraz planowanie związanych
z nim wydatków, prosimy o potwierdzenie udziału do dn. 11 marca br.

Z KOLEŻEŃSKIM POZDOWIENIEM
PRZEWODNICZĄCY RADY LOOIA RP
Konrad Karmański, architekt IARP