Informacje o systemie e-CRUB – wzór wniosku

Przypominamy, iż 1 sierpnia wystartował e-CRUB – nowy system postępowania administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie obsługi wniosków i zgłoszeń od obywateli.

Aktualnie w systemie e-CRUB znajdują się osoby, które nabyły uprawnienia po 1 stycznia 1995 r. Znowelizowane przepisy umożliwią jednak osobie, która nabyła uprawnienia budowlane wcześniej i jest członkiem izby samorządu zawodowego, wystąpienie z wnioskiem do właściwej izby o wpisanie jej danych do bazy. 

Wszystkich zainteresowanych wpisem do bazy e-CRUB uprzejmie prosimy o  wypełnienie i podpisanie załączonego wzoru wniosku.

Oryginał wniosku i kserokopie dokumentów  (decyzji) poświadczających uzyskane uprawnienia prosimy dostarczyć osobiście lub listownie do biura Izby. Skany: podpisanego wniosku i załączonych dokumentów prosimy o przesłanie na adres mailowy biura Izby: lodzka.biuro@iarp.pl

Wzór wniosku jest również dostępny na stronie Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów w zakładce Wnioski

http://lodzka.iarp.pl/wp-admin/post.php?post=4720&action=edit

Więcej informacji systemie e-CRUB w linkach poniżej:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/jak-i-gdzie-zlozyc-wniosek-o-wpis-do-bazy-e-crub

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/1-sierpnia-rusza-e-crub-papierowe-dokumenty-i-skany-potwierdzajace-uprawnienia-budowlane