Materiały dotyczące VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów LOOIA – 24 marca 2022 r.

W załącznikach poniżej znajdują się wszystkie materiały dotyczące VII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr 26 VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów LOOIA w sprawie zmniejszenia liczby delegatów na zjazd okręgowy

Uchwała nr 27 w sprawie zobowiązania Delegatów LOOIA do złożenia projektu uchwały w przedmiocie zmiany liczby delegatów na zjazdy krajowe IARP

Protokół nr 1 z przebiegu głosowania na Przewodniczącego Rady LOOIA

Protokół nr 2 z przebiegu głosowania na Członków Rady LOOIA

Protokół nr 3 z przebiegu głosowania na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej LOOIA

Protokół nr 4 z przebiegu głosowania na Zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej LOOIA

Protokół nr 5 z przebiegu głosowania na Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego LOOIA

Protokół nr 6 z przebiegu głosowania na Członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego LOOIA

Protokół nr 7 z przebiegu głosowania na Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej LOOIA

Protokół nr 8 z przebiegu głosowania na Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej LOOIA

Protokół nr 9 z przebiegu głosowania na Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOOIA

Protokół nr 10 z przebiegu głosowania na Członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOOIA

Protokół nr 11 z przebiegu głosowania na Delegatów LOOIA na Zjazd Krajowy IARP

Protokół z przebiegu VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów LOOIA z dnia 24.03.2022r.