Prośba o zgłaszanie kandydatów do pracy w KOMISJI SAMOPOMOCOWEJ przy LOOIA RP

Rada Łódzkiej Okręgowe Izby Architektów RP

zwraca się prośbą o zgłaszanie kandydatów do pracy w KOMISJI  SAMOPOMOCOWEJ przy LOOIA RP  w czasie obecnie trwającej kadencji (2022-2026).

Komisja Samopomocowa zgodnie z rekomendowanym Okręgowym Izbom Architektów RP Regulaminem działalności zapomogowo-pożyczkowym przyjętym  uchwałą nr O-76-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 października 2019r. liczy 5 osób.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 30 września 2022r.