Nowa Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP

III  Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP, który  odbył się 8 lutego 2023 r. wybrał Przewodniczącego Rady oraz Członków Rady.

Rada ukonstytuowała się w dniu 16 lutego 2023r. w następujący sposób:

Przewodniczący Rady LOOIA

Arch. Paweł Filipowicz

Wiceprzewodnicząca Rady LOOIA

Arch. Marta Drozdowska

Sekretarz Rady LOOIA

Arch. Renata Kula

Skarbnik Rady LOOIA

Arch. Adam Wojtalik

Członkowie Rady:

Arch. Dariusz Chmiel

Arch. Marek Diehl

Arch. Monika Majerkowska

Arch. Agnieszka Marciniak

Arch. Piotr Piasecki

Arch. Przemysław Szustkiewicz

Arch. Jacek Wnuk

Gratulujemy wyboru i bardzo dziękujemy wszystkim Kandydatom oraz Delegatom za zaangażowanie i chęć aktywnego włączenia się w życie Izby.