Ubezpieczenie

Ubezpieczenie na życie IARP – bez karencji tylko do 25 lutego


Tylko do 25 lutego (sobota) można przystąpić do ubezpieczenia na życie IARP w PZU na promocyjnych warunkach. 

Osoby, które w tym terminie złożą wnioski i opłacą składkę, zostaną objęte ochroną bez karencji na WSZYSTKIE świadczenia. Oznacza to, że odpowiedzialność PZU Życie rozpocznie się  pierwszego dnia ubezpieczenia, czyli od 1 marca 2023 r.

Po zakończeniu promocji okresy karencji wyniosą np.:
– 6 miesięcy na wszystkie zdarzenia z wyłączeniem nieszczęśliwych wypadków,
– 9 miesięcy na urodzenie dziecka,
– 90 dni na ciężką chorobę.

Minimum formalności 

Przystąpić do ubezpieczenia może każdy członek i pracownik IARP oraz członkowie ich rodzin, którzy nie przekroczyli wieku 69 lat. Ubezpieczyciel nie wymaga badań stanu zdrowia, nie trzeba także wypełniać ankiety medycznej.