Sesje egzaminacyjne 2022r. – podsumowanie

Publikujemy dane liczbowe z sesji egzaminacyjnych przeprowadzonych w 2022 roku przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów.

Informacje dotyczące nadanych uprawnień w roku 2022 w Łódzkiej Okręgowej Izbie Architektów RP:

  • Nadano uprawnienia: 18 osobom.
  • 5 osób zostało członkami LOOIA
  • Osoby, którym nadano uprawnienia ukończyły następujące uczelnie: Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska
  • Liczba uprawnionych z podziałem na płeć: 10 kobiet, 8 mężczyzn.
  • Wiek uprawnionych:
  • do lat 30 – 9 osób
  • lat 31 do 40 – 7 osób
  • powyżej 40 lat – 2 osoby

Wszystkim, którzy pozytywnie zdali egzaminy – jeszcze raz serdecznie gratulujemy !