30 marca 2023r. odbył się XV Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP

30 marca 2023 r. odbył się XV Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów.


Zgromadzeni Delegaci zapoznali się z preliminarzem budżetowym na rok 2023 oraz Sprawozdaniami:

  • Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
  • Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego;
  • Przewodniczącej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej;
  • Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2022 – wystąpienie Skarbnika LOOIA.

Po przedstawieniu Sprawozdań Delegaci przyjęli uchwałą:

  • sprawozdanie z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej LOOIA za rok 2022;
  • sprawozdanie z działalności Sądu Dyscyplinarnego LOOIA za rok 2022;
  • sprawozdanie z działalności Komisji Kwalifikacyjnej LOOIA za rok 2022;
  • sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej LOOIA za rok 2022;
  • sprawozdanie finansowe LOOIA za rok 2022.

Dziękujemy za zaufanie oraz wsparcie naszych inicjatyw i zapraszamy wszystkich do aktywnej współpracy na rzecz środowiska Architektów.