System studenckich praktyk zawodowych Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej – link do systemu

W związku z uruchomieniem SYSTEMU STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (SSPZ IARP) prosimy ARCHITEKTÓW IARP zainteresowanych przyjęciem studentów na czteromiesięczną praktykę o zgłaszanie swojej kandydatury za pośrednictwem linku:  https://praktyki.izbaarchitektow.pl

Obecnie trwa rejestracja architektów chętnych do przyjęcia praktykantów na okres od 1 marca do 30 czerwca 2023 roku. Rejestracja opiekunów praktyk na kolejny termin – od października 2023 do końca stycznia 2024 – rozpocznie się w maju 2023 roku.

Dane do systemu wprowadzać będą uczelnie nie izba(y) po podpisaniu umowy. Studenci będą mogli zgłosić się i z korzystać z systemu po podpisaniu umów z Izbą. Uczelnia podpisując umowę wyrazi zgodę na przystąpienie do systemu, na zasadach opublikowanych przez Izbę. Zgodnie z nimi praktykanci nie otrzymują wynagrodzenia w okresie praktyki i objęci są ubezpieczeniem przez Uczelnię. Jednocześnie Praktyki Studenckie z Izbą Architektów odbywają się jedynie w ramach systemu elektronicznego SSPZ IARP, który umożliwia Architektom IARP zgłoszenie chęci przyjęcia praktykanta, opieki dydaktycznej nad praktykantem i potwierdzania odbycia praktyk.

Umowa jest dla IZBY konieczna z dwóch powodów. W pierwszej kolejności zarejestrowanie praktykanta, przygotowanie portfolio praktyki i wygenerowanie potwierdzenia jej odbycia powoduje stworzenie zbioru danych osobowych. Przekazanie danych osobowych studentów nastąpi na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych, której treść może być zgodna z przyjętymi w poszczególnych Uczelniach politykami bezpieczeństwa informacji. Izba Architektów RP ponosi koszty prowadzenia systemu, stąd też pojawia się w niej zaproponowana kwota umowna za udostępnienie i korzystanie z systemu, pokrywająca koszty jego stworzenia i utrzymania.

System jest ogólnopolski co oznacza, iż dotyczy wszystkich okręgów i nie ma statystki, ile jest w danej izbie okręgowej po wejściu do systemu widać to na mapie. Obecna mapa dotyczy obecnego semestru praktyk kończącego się w czerwcu. Akwizycja systemu do nowego semestru rozpocznie się w maju.

W celu jak najsprawniejszego przeprowadzenia tego procesu, rekomendowaną umowę mogą podpisywać w imieniu Izby Architektów RP Izby Okręgowe, zgodnie z zasadą ich reprezentacji.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.izbaarchitektow.pl/kategoria/studenckie_praktyki_spanzawodowe-span,352/?fbclid=IwAR2u3CSrpk8fCbyE7y7eSHTDf8dUBuKDkg-M_SnF2a2uOA4YW5MzQI4YwSo