Wznowienia ubezpieczeń OC zawodowych architektów 2023/2024Do dnia 14 kwietnia 2022 r. należy wznowić obowiązkowe OC architekta.

14 kwietnia, to data, którą architekci powinni mieć na stałe zapisaną w kalendarzach. Jest to nieprzekraczalny termin złożenia wniosku obowiązkowego OC zawodowego.W systemie IARP uruchomiony został nowy wniosek ubezpieczeniowy, umożliwiający zaktualizowanie zawodowej ochrony architektów na kolejne 12 miesięcy. Aby zachować ciągłość polisy wniosek trzeba złożyć do 14 kwietnia.

Dlaczego dopełnienie formalności w terminie jest tak istotne? Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego.

Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony. To z kolei wiąże się z ryzykiem pełnej odpowiedzialności, w tym także majątkowej. https://extranet.iarp.pl/profile/login/r/

Przypominamy, że w ramach obowiązkowego OC każdy architekt może korzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej. Jest to rozwiązanie, które ma pomóc w razie wystąpienia szkody i powstania roszczenia. Obejmuje pokrycie kosztów pomocy świadczonej przez adwokatów i radców prawnych, honorariów rzeczoznawców i biegłych sądowych, a także opłaty sądowe i skarbowe.

Warto też odnotować, że OC podstawowe obejmuje także czynności architekta związane z powołaniem na biegłego sądowego.

Pełna ochrona tylko z OC pracowni

Ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej jest niezbędne przy wykonywaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej z udziałem podwykonawców. Wynika to z faktu, że duża część szkód powstaje w wyniku błędów popełnionych przez branżystów, a odpowiedzialność za nie ponosi architekt lub biuro projektowe (jako strona umowy cywilno-prawnej względem inwestora).

Utrzymana została zniżka 50% na OC pracowni. Aby z niej skorzystać trzeba jednak spełnić trzy warunki:

1. prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą,

2. wypełnić wniosek o OC pracowni jednocześnie przy wnioskowaniu o obowiązkowe OC,

3. suma gwarancyjna w ramach promocji nie może przekroczyć 500 tys. zł.

Duże pracownie mogą wybrać wyższe sumy gwarancyjne, bez konieczności indywidualnej wyceny ubezpieczyciela.

Wniosek złożysz online

Aby skutecznie wznowić polisę trzeba wykonać 5 prostych kroków:

4. Zaloguj się na swoje konto w extranecie (login to numer przynależności do Izby).

5. Wybierz zakładkę „Ubezpieczenia” i następnie „Obowiązkowe OC 2023/2024”.6.

6. Wypełnij wniosek o Obowiązkowe OC i, jeśli chcesz, wnioski dotyczące dodatkowych ryzyk, w tym o OC pracowni architektonicznej na promocyjnych warunkach.

7. Jeśli wniosek został złożony poprawnie, w systemie wyświetli się komunikat wraz z numerem konta, na które w ciągu 10 dni należy przelać płatność.

8. Po zaksięgowaniu składki lub raty w systemie, po 3 dniach dostępna będzie polisa potwierdzająca zawarcie ubezpieczenia OC.

https://extranet.iarp.pl/profile/login/r/Robert Popielarz

Główny specjalista ds. ubezpieczeń iExpert.pl SA gsm 608 006 160 robert.popielarz@iexpert.pl

Wszystkie reakcje:44