SPRAWOZDANIE Z III NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU LOOIA 13.01.2023 r., 08.02.2023 r.

Publikujemy Sprawozdanie z III Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów

Sprawozdanie z III Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów z dnia 13.01.2023r.

Sprawozdanie z III Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów z dnia 08.02.2023r.

Skan odręcznego protokołu III Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów z dnia 08.02.2023r.

Skan odręcznego protokołu III Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów z dnia 08.02.2023r.

Uchwały III Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Łódzkiej Okręgowej Izby podjęte w dniach 13.01.2023r. oraz 08.02.2023r.