Odznaka honorowa I stopnia – zaproszenie do zgłaszania kandydatów

Rada Okręgowej Łódzkiej Izby Architektów planuje powołanie Kapituły Odznaki Honorowej I stopnia za szczególne zasługi dla samorządu zawodowego architektów. W związku z tym zapraszamy do składania wniosków wraz z rekomendacjami.

Przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą Nr O-38-II-2009 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie warunków i trybu nadawania odznaki członkowskiej oraz odznaki honorowej Izby Architektów, do odznaki honorowej winny być nominowane osoby, które posiadają szczególne zasługi dla samorządu zawodowego architektów, takie jak: a) wieloletnia, aktywna działalność na rzecz Izby Architektów, b) znaczące osiągnięcia w kształtowaniu opinii o środowisku architektów i wizerunku samorządu zawodowego, c) wieloletnie, aktywne pełnienie funkcji w organach samorządu zawodowego.

Odznaka honorowa może być także przyznana osobom nie należącym do Izby Architektów za szczególne zasługi dla samorządu zawodowego lub środowiska architektów, takie jak znaczące osiągnięcia w kształtowaniu opinii o tym środowisku oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury. Odznaka honorowa jest dwustopniowa: I stopień – odznaka srebrna, II stopień – odznaka złota.

Wnioski oraz o przyznanie odznaki honorowej, prosimy kierować na adres Biura Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów.

W załączniku przysyłamy Uchwałę Nr O-38-II-2009 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie warunków i trybu nadawania odznaki członkowskiej oraz odznaki honorowej Izby Architektów.