Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji „Architektura Wyzwań – Odbudowa Ukrainy”

W imieniu organizatorów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodową Konferencję pt: Architektura Wyzwań – Odbudowa Ukrainy.

W sposób szczególny polecamy Państwa uwadze możliwość zgłaszania referatów.

Pełna informacja dostępna jest na: https://nid.pl/2023/05/09/zapraszamy-do-udzialu-w-miedzynarodowej-konferencji-architektura-wyzwan-odbudowa-ukrainy/

Celem Konferencji jest zgromadzenie wspólnoty akademickiej oraz elit kulturalnych, naukowych, technicznych, gospodarczych w kontekście kryzysu wojny w Ukrainie i wspólnej dyskusji na temat następujących wyzwań:

Wyzwanie 1: Kierunki odbudowy Ukrainy.
Wyzwanie 2: Dziedzictwo architektoniczne i jego ochrona w kontekście
odbudowy Ukrainy.
Wyzwanie 3: Zasady zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do procesu
odbudowy Ukrainy.
Wyzwanie 4: Architektura w odpowiedzi na kryzys uchodźczy w Ukrainie.
Wyzwanie 5: Urbanistyka służąca rewitalizacji obszarów zniszczeń
wojennych.

Zachęcamy do zapoznania się z tezami konferencji: TEZY.

Wykład inauguracyjny wygłosi gość specjalny – architekt Shigeru Ban (Japonia).

Konferencja odbędzie się w języku angielskim, polskim i ukraińskim.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Obowiązuje rejestracja przez formularz: REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ oraz ZGŁOSZENIA ABSTRAKTÓW.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 22 maja 2023 r. (poniedziałek). W ciągu 20 dni od tego terminu zostaną wysłane zaproszenia do wygłoszenia referatów na sesjach plenarnych.

Aby wziąć udział w konferencji (bez referatu) należy zarejestrować się poprzez formularz do poniedziałku 19 czerwca 2023 r.

Organizatorzy mogą poprosić bezpośrednio przed konferencją o potwierdzenie chęci udziału.
Referaty po procesie recenzji zostaną zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej oraz punktowanych czasopismach z listy MEiN.

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma również możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej.

Adres internetowy konferencji:
https://www.arch.pw.edu.pl/arch/Nauka/Konferencje/Architektura-Wyzwan-Odbudowa-Ukrainy

Adres korespondencyjny konferencji: konferencja.wapw2023@pw.edu.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować do sekretarz konferencji p. Marii Arno.

Organizatorzy konferencji:
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Łazienki Królewskie w Warszawie.

Partnerzy konferencji:
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (KNUBA), Narodowy Uniwersytet „Politechnika Zaporoska”, Narodowy Uniwersytet „Politechnika
Lwowska”, Narodowy Związek Architektów Ukrainy, Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP).

Honorowy patronat:
JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Przewodniczący Komitetu Architektury Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich.